Lectoraat binnen domein Mens en Maatschappij

Mens en Technologie

Door middel van praktijkgericht onderzoek beoogt het lectoraat Mens en Technologie mensen bewust te maken van de invloed die technologie heeft op het eigen en andermans gedrag. Het lectoraat draagt hiermee bij aan optimaal ontwerp, ontwikkeling en inzet van technologische innovaties.

Over het lectoraat

Digitale technologie valt niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Het is verweven met bijna alle facetten van het dagelijks leven. Niet alleen privé, waar technologie gebruikt wordt om sociale contacten te onderhouden, taken in huis te doen en voor je gezondheid te zorgen, maar zeker ook op het werk. In allerlei sectoren zien de onderzoekers de digitalisering optreden: blended learning in het onderwijs, kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van artsen, zorgrobots in de gezondheidszorg, blockchain toepassingen in de financiële sector, coöperatieve robots in de maakindustrie, het gebruik van HR analytics in de HR, virtual reality in de kunst; dit zijn slechts enkele voorbeelden van de enorme digitale transitie die gaande is.

Sinds 2012 voert het lectoraat Mens en Technologie onderzoek uit op het snijvlak van psychologie en technologie. Daarmee levert het lectoraat een relevante bijdrage aan het onderwijs, de beroepspraktijk van HRM en Psychologie en aanverwante disciplines en de wetenschap.

Ben jij benieuwd op welke onderzoeksthema's het lectoraat zich focust? En voor wie het praktijk gericht onderzoek wordt uitgevoerd? Lees dan hieronder verder!

Om die bijdrage aan het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap te kunnen leveren, richt het lectoraat Mens en Technologie zich op de volgende drie onderzoeksthema’s:  

1.    Mensgericht innoveren

Het centraal stellen van de belangen, wensen en mogelijkheden van de gebruikers (en andere stakeholders) in het ontwerp- en ontwikkelproces door middel van design thinking zorgt ervoor dat innovaties beter passen bij de gebruikscontext en bij de capaciteiten en beperkingen van de gebruikers. Bovendien wordt op deze manier ook draagvlak voor het daadwerkelijk inzetten van de innovatie gecreëerd.

2.    Gedragsverandering

Door onder andere de maatschappelijke nadruk op zelfregie, autonomie en participatie wordt technologie steeds vaker ingezet om gezond gedrag te beïnvloeden, eigen te maken en te behouden. Psychologische kennis en inzichten over gedrag en motivatie worden gecombineerd met de mogelijkheden van technologie om effectieve gedragsinterventies te ontwikkelen en implementeren.

3.    Impact van technologie

Om op een ethische, verantwoorde en effectieve wijze de kansen te benutten die technologie biedt, moeten ontwerpers, ontwikkelaars en beleidsmakers (in opleiding) zich veel bewuster bezig houden met het maximaliseren van de positieve impact en het minimaliseren van de eventuele negatieve gevolgen van technologie.

Het praktijkgericht onderzoek en de ontwikkelde interventies van het lectoraat Mens en Technologie richten zich op mensen die beroepshalve betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van technologische toepassingen, bijvoorbeeld: 

 • Professionals die voor het uitoefenen van hun beroep gebruik maken van technologie
 • Professionals die zelf (technologische) interventies ontwikkelen en / of inzetten
 • Beleidsmakers in organisaties

De kennis en producten die het lectoraat middels onderzoek en innovatie ontwikkelt komen ten goede aan deze professionals. Het lectoraat richt zich specifiek op professionals in de sectoren Gezondheid & Welzijn en IT & techniek.

In beide sectoren zijn grote veranderingen gaande, waarbij technologie een belangrijke rol speelt. In beide sectoren zullen bewustwording en handelingsvermogen rondom het ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van technologie dan ook van grote betekenis zijn. Daarnaast heeft het lectoraat de afgelopen jaren in deze sectoren al een groot aantal onderzoeksprojecten gedaan, hebben we nauwe en duurzame samenwerkingen met partners binnen en buiten Fontys opgestart en hebben we een goed track record opgebouwd.


Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Lector

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie

Dr. Janienke Sturm (1974) studeerde Cum Laude af als taal- en spraaktechnoloog aan de faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen deed ze bij de afdeling Taal en Spraak van de Radboud Universiteit Nijmegen promotieonderzoek naar de bruikbaarheid van een treinreisinformatiesysteem op basis van spraakherkenning.


Kenniskring

M.W. (Marijke) Bergman

Docentonderzoeker

S.J.L. (Sebas) Nouwen

Docentonderzoeker

A.A. (Tina) ten Bruggencate

Docentonderzoeker

M. (Michel) Starreveld

Docentonderzoeker

M.D. (Muriel) van Doorn

Docentonderzoeker

M.J.H. (Martijn) Balsters

Docentonderzoeker

E.C. (Eric) Schoenmakers

Docentonderzoeker

E. (Ellen) Janssen

Docentonderzoeker

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Onderzoeksassistent

R. (Ruben) van Ess

Onderwijsassistent

Onderzoeksprojecten


Onderzoeksjaaroverzicht 2020-2021

Onderzoeksjaaroverzicht 2019-2020

Onderzoeksjaaroverzicht 2018-2019

Bergman, M., de Joode, E., de Geus, M. and Sturm, J. (2019) Human-cobot Teams: Exploring Design Principles and Behaviour Models to Facilitate the Understanding of Non-verbal Communication from Cobots. In Proceedings of the 3rd International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA 2019), pages 191-198

Bomas, A., Deeben, J. & Rosendaal, M.G. (2020). Research Data Management. Een handreiking voor het omgaan met RDM bij Fontys. Uitgegven in eigen beheer.

Nederstigt, A.T. A.M., Koetje, J., & Sturm, J.A. (2019). A Social Credits Platform for Volunteers. In E. A. Kyza, P. Karppinen, E. Karapanos, K. T. Win, & H. Oinas-Kukkonen (Red.), Persuasive Technology : 14th International Conference, PERSUASIVE 2019 Limassol, Cyprus, April 9–11, 2019 Adjunct Proceedings (pp. 6–8). Limassol, Cyprus.

Nouwen, S. (2018). Mens en Technologie. Uitgegeven in eigen beheer.

Reiners, F., Sturm, J., Bouw, L. J., & Wouters, E. J. (2019). Sociodemographic factors influencing the use of eHealth in people with chronic diseases. International journal of environmental research and public health, 16(4), 645.

Rosendaal, M.G. (2019) AVG & Onderzoek. Een handreiking voor het omgaan met de algemene verordening gegevensbescherming bij onderzoek.Uitgegeven in eigen beheer.

Smeenk, W., SturmJ., & Eggen, B. (2018). Empathic handover: how would you feel? Handing over dementia experiences and feelings in empathic co-design. CoDesign, 14(4), 259-274.

Smeenk, W., Sturm, J., Terken, J., & Eggen, B. (2018). A systematic validation of the Empathic Handover approach guided by five factors that foster empathy in design. CoDesign, 1-21.

Starreveld, M. (2017, 18 juli). Personeelstekort? Zet een robot in. Cobouw, p. 14 en 15.

Starreveld, M., Sturm, J.A., & Rosendaal, M.G. (2020). The next level. Robots in het onderwijs. JSW, 2, 12-15.

Sturm, J. (2017) Virtual Reality for Experience-based Healthcare Education. In: van der Lugt, R. (2017). Work In Progress: Design & Research by Universities of Applied Sciences. Publication of the NADR network.

Sturm J. (2017) Persuasive Technology. In: van Hoof J., Demiris G., Wouters E. (eds) Handbook of Smart Homes, Health Care and Well-Being. Springer, Cham

Sturm, J. (2018) Moderne zorg voor ouderen. In: Nieuwboer, C. & Reijners, M. (Eds.) Verandering Begeleiden. Een agogische basis voor sociaal werkers. Noordhoff Uitgevers, Groningen.

Sturm, J. (2019). Design thinking voor het ontwikkelen en implementeren van talentinterventies. In: Thunnissen, M. & Bos, P. (Eds.) Talent Mobiliseren. Vakmedianet, Alphen aan den Rijn

Ten Bruggencate, T. (2020). The Need to be Needed. An exploration of older people's social needs, social technology and interventions. (Proefschrift).

Ten Bruggencate, T. (2018). Verbonden door wederkerigheid. Geron, 20(3), 10-12.

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2018). Social needs of older people: a systematic literature review. Ageing & Society, 38(9), 1745-1770.

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2019) How to fulfil social needs of older people: Exploring design opportunities for technological interventions. Gerontechnology

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2019). To Meet, to Matter, and to Have Fun: The Development, Implementation, and Evaluation of an Intervention to Fulfil the Social Needs of Older People. International journal of environmental research and public health, 16(13), 2307.

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2019). When your world gets smaller: how older people try to meet their social needs, including the role of social technology. Ageing & Society, 39(8), 1826-1852.

Van der Zijpp, T., Sturm, J. & van Rooijen, S. (2018). Meer dan verbondenheid met thuis: De waarde van virtual reality in de zorg. TVZ, 128(2), 44-47.

Van der Zijpp, T., Sturm, J., Jacobs, G., Wouters, E. (2019) Virtual Reality als leermiddel bij stresssituaties in de zorg. Onderwijsinnovatie, oktober 2019

Van der Zijpp, T., Wouters, E. J., & Sturm, J. (2018). To use or not to use: The design, implementation and acceptance of technology in the context of health care. In Assistive Technologies in Smart Cities (pp. 93-110). IntechOpen.

Van Hoof, J., Verboor, J., Oude Weernink, C.E., Sponselee, A.A.G., Sturm, J. (2017) Real-time location systems for asset management in nursing homes: An explorative study of ethical aspects. Information 9 (4), 80

Wouters, E., Reiners, F., Bouw, L.  en Sturm, J. (2019). Sociodemographic factors influencing the use of eHealth in people with chronic diseases. In: Fysiopraxis, september 2019.


Partners

Fontys intern

 • Fontys TEC for society thema’s Smart Society, Learning Society en HTSM

  Contact

  Dr. J.A. (Janienke) Sturm

  Lector Mens en Technologie

  {{ feed.values.title }}

  {{ feed.properties.publicationDate }}

  {{ feed.properties.description }}

  Lees verder